Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
3η κλίση ετερόκλιτο: κατά την 1η κλίση
ονομαστική Ἀντικράτης οἱ Ἀντικράται1
      γενική τοῦ Ἀντικράτους τῶν Ἀντικρατῶν
      δοτική τῷ Ἀντικράτει τοῖς Ἀντικράταις
    αιτιατική τὸν Ἀντικράτη
Ἀντικράτην1
τοὺς Ἀντικράτᾱς
     κλητική ! Ἀντίκρατες Ἀντικράται
1Κατά την 1η κλίση. Αν σχηματιστεί πληθυντικός, όλες οι πτώσεις
κατά την 1η κλίση, όπως «στρατιώτης».
Δε μαρτυρείται δυικός αριθμός.
3η κλίση, Κατηγορία 'Σωκράτης' όπως «Σωκράτης» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Ἀντικράτης < ἀντί + -κράτης

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Ἀντικράτης αρσενικό