Δείτε επίσης: Αγραία

Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

καθαρεύουσα (κατά την αρχαία κλίση)
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Ἀγραία
      γενική τῆς Ἀγραίας
      δοτική τῇ Ἀγραί
    αιτιατική τὴν Ἀγραίαν
     κλητική ! Ἀγραία
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία 'χώρα' όπως «χώρα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Ἀγραία < αρχαία ελληνική Ἀγραία

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Ἀγραία θηλυκό

  • (καθαρεύουσα) τα Άγραφα
    ※ Διὰ τοσούτων ἀλλεπαλλήλων ἐπιτυχιῶν οἱ Τοῦρκοι ἐνέσπειραν τὴν δειλίαν καὶ τὴν ἀμηχανίαν, ὅτε ὁ Σταμούλης Γάτσος, προλαμβάνων δεινότερα ἐπικείμενα δυστυχήματα, συνεβιβάσθη μετὰ τοῦ Μαχμοὺτ πασᾶ, καὶ ἡ Ἀγραία εἰς τὴν προτέραν ὑποταγὴν ἐπανῆλθε. Ἀπὸ τοῦδε κατεῖχον οἱ Τοῦρκοι τὴν Ῥεντίνην, ὡς θέσιν πολεμικῶς ἀναγκαίαν. Ἡ ἄμεσος δ’ αὕτη ἀποτυχία τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἀγραίας γενήσεται κατὰ μέγα μέρος ἡ αἰτία καὶ ἄλλων. (Ιωάννης Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, Αθήνα 1861, τ. 4, σελ. 147148.)

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Ἀγραί
      γενική τῆς Ἀγραίᾱς
      δοτική τῇ Ἀγραί
    αιτιατική τὴν Ἀγραίᾱν
     κλητική ! Ἀγραί
1η κλίση, ομάδα 'χώρα', Κατηγορία 'χώρα' όπως «χώρα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

Ἀγραία < ἀγραία, θηλυκό του ἀγραῖος

  Κύριο όνομαΕπεξεργασία

Ἀγραία θηλυκό