Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

Πτώση Ενικός Δυϊκός Πληθυντικός
Ονομαστική ἀντίφρασις ἀντιφράσει ἀντιφράσεις
Γενική ἀντιφράσεως ἀντιφρασέοιν ἀντιφράσεων
Δοτική ἀντιφράσει ἀντιφρασέοιν ἀντιφράσεσι(ν)
Αιτιατική ἀντίφρασιν ἀντιφράσει ἀντιφράσεις
Κλητική ἀντίφρασι ἀντιφράσει ἀντιφράσεις

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀντίφρασις < ἀντιφράζω < ἀντι- + αρχαία ελληνική φράζω

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀντίφρασις θηλυκό