Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀμείβω < θέμα αμειβ- και κατά μετάπτωση αμοιβ- πιθανόν συνδεόμενο με το λατινικό moveo και muto καθώς και με το σανσκριτικό mīvati μέσω αρχικής (εικαζόμενης κοινής ινδοευρωπαϊκής ρίζας μαf ή μεf (*meue-, *(a)mewǝ-, *mwō-)

ἀμείβω

 1. αλλάζω, μεταβάλλω, κάνω κάποιον άλλον να αλλάξει
  γενειάδα ἔτεγγ᾽, ἀμείβων χρῶτα πορφυρέᾳ βαφῇ. : η γενειάδα του έγινε κόκκινη πέφτοντας
 2. ανταλλάσσω, παίρνω σε αντάλλαγμα, δίνω σε αντάλλαγμα, ανταποδίδω
  • ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε᾽ ἄμειβε χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων. : πήγε κι' άλλαξε άρματα με το Διομήδη τότες, χρυσά με χάλκινα, εκατό βοδιών μ' εννιά βοδιώνε.(Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Ζ ή 6η 235, απόδοση Αλεξ. Πάλλη)
 3. εναλλάσσω
  • γόνυ γουνὸς ἀμείβων : απόσιγα τα γόνατα κουνώντας (Ιλιάδα, 547 απόδοση Καζαντζάκης-Κακριδής)
 4. διέρχομαι, εξέρχομαι, αλλάζω τόπο, βγαίνω ή μπαίνω σε ένα χώρο
  • σὺ δ᾽, ὦ Ποίαντος παῖ, Φιλοκτήτην λέγω, ἔξελθ᾽, ἀμείψας τάσδε πετρήρεις στέγας. : Ἔ, σύ, γιέ τοῦ Ποίαντα, ἐσένα λέω, Φιλοκτήτη, ξετρύπωσε ἀπ’ τήν πέτρα σου. (Σοφοκλής, Φιλοκτήτης, 1260 απόδοση Γ. Μπλανας)
 5. μέσο: κάνω κάτι εναλλάξ, διαδέχομαι, εναλλάσσομαι, αλλάζω
  • ἄλλα ἄλλοθεν ἀμείβεται : μια το ένα έρχεται, μετά δίνει τη θέση του σε άλλο
  • εἰς δὲ τὸ κάτω ἀμειβόμενον στενότητι: προς τα κάτω στενεύει (αλλάζει σε στενότητα)
 6. μέσο: αποκρίνομαι
  • ἀμείβεσθαι ἐπέεσσι : ανταλλάσσουν λόγια, ανταπαντά ο ένας στον άλλον
  • Κροῖσος δέ μιν ἀμείβετο τοῖσιδε: και ο Κροίσος του αποκρίθηκε ως εξής
 7. μέσο: ανταποδίδω, ανταμείβω
  • οἱ δὲ τοὺς ἀγαθόν τι ποιοῦντας ἑαυτοὺς μὴ τοῖς ὁμοίοις ἀμειβόμενοι, κακίας.' : εκείνοι (όμως) που δεν ανταποδίδουν εξίσου το καλό σε όσους τους ευεργέτησαν, (κατηγορούνται) για κακία
  • ἀμείψεται φόνον φόνος
 8. μέσο: βγαίνω, ξεφεύγω, διαβαίνω
  • ἐπεὶ ἄρ κεν ἀμείψεται ἕρκος ὀδόντων. : αν μιά φορά διαβεί τον δοντοφράχτη· (Ιλιάδα, Ραψ. Ι ή 9η, 409, απόδοση Πάλλη)

Συγγενικά

επεξεργασία