Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

χάριν ευφωνίας < χάριν και ευφωνία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

χάριν ευφωνίας,

όρος της γραμματικής και της γλωσσολογίας με ποικίλες μορφές που αναφέρεται γενικά σε διαφοροποιήσεις (προσθήκες, καταπτώσεις, αντιμεταθέσεις, αντικαταστάσεις) ενός ή περισσοτέρων γραμμάτων μέσα στην ίδια τη λέξη,