Δείτε επίσης: ταχυ-

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /taˈçi/
τυπογραφικός συλλαβισμός: τα‐χύ

  Ετυμολογία 1

επεξεργασία
ταχύ < αιτιατική ουδετέρου του επιθέτου ταχύς [1]

  Επίρρημα

επεξεργασία

ταχύ

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία
ταχύ: κλιτικός τύπος

  Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

ταχύ

  1. γενική, αιτιατική και κλητική ενικού, αρσενικού γένους του ταχύς
    εναλλακτικά, γενική ενικού: ταχέος
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, ουδέτερου γένους του ταχύς

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .