↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ραδιοχημεία οι ραδιοχημείες
      γενική της ραδιοχημείας των ραδιοχημειών
    αιτιατική τη ραδιοχημεία τις ραδιοχημείες
     κλητική ραδιοχημεία ραδιοχημείες
Κατηγορία όπως «σοφία» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ραδιοχημεία < ραδιο- + χημεία • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ραδιοχημεία θηλυκό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία