Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

  ΕπίρρημαΕπεξεργασία

οίκοι (άκλιτο)

  • εν τω οίκω (δοτική), που συμβαίνει στο σπίτι
Προτιμάται η οίκοι νοσηλεία παρά η νοσηλεία στο νοσοκομείο.
Έλαβε 2 ημέρες οίκοι νοσηλεία από τον γιατρό.
Του αποδόθηκαν οι οίκοι τιμές.

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία