Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μανθάνω < θέμα μαθ- + ένθημα -ν- + -άνω. To θέμα < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *mn̥(s)-dʰh₁- < ρίζα *men- (σημασία πνευματικής δραστηριότητας όπως μιμνήσκω)[1] + *dʰeh₁- (τοποθετώ, τίθημι)

  Ρήμα επεξεργασία

Παράγωγα επεξεργασία

με θέμα μαθη-

Σύνθετα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. μαθαίνω - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

  Πηγές επεξεργασία