Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἐκμανθάνω < ἐκ + μανθάνω

  Ρήμα επεξεργασία

ἐκμανθάνω

  Πηγές επεξεργασία