ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική καταφαγᾶς
      γενική τοῦ καταφαγ
      δοτική τῷ καταφαγ
    αιτιατική τὸν καταφαγᾶν
     κλητική ! καταφαγ
ανώμαλη κλίση, Κατηγορία 'Μηνᾶς' όπως «Μηνᾶς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
καταφαγᾶς < κατα- + φαγᾶς

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

καταφαγᾶς

Συνώνυμα

επεξεργασία