Επεξεργασία ηλεκτρονικού εγγράφου με το λογισμικό OpenOffice 2.4

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ηλεκτρονικό έγγραφο < → δείτε τις λέξεις ηλεκτρονικός και έγγραφο

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ηλεκτρονικό έγγραφο

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία