Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εὐμορφοκαμωμένος < εὐμορφο- + καμωμένος, μετοχή παθητικού παρακειμένου του ρήματος κάμνω

  Μετοχή επεξεργασία

εὐμορφοκαμωμένος (μετοχή χωρίς ρήμα)

 1. (για αντικείμενα) καλοφτιαγμένος
  ※  τέλος 15ου αιώνα - Εμμανουήλ Λιμενίτης, ο επονομαζόμενος Γεωργηλάς, Το θανατικόν της Ρόδου στο Legrand, Emile (επιμ.) (1880) Bibliothèque grecque vulgaire, εκδ:Maisonneuve, 582 (Fb9b) @books.google.σελ.223
  πολλοὶ φοροῦν μεταξωτά, βελοῦδα, τζαμηλότια,
  πᾶσα λογῆς κατακοπτὰ,
  [sic ὰ] φαρδειὰ τὰ μανικότια*,
  κάρτζαις πασίλογαις** καὶ αὐταῖς νἆναι** κατακομμέναις,
  παπούτζαις χελωνόκοπαις** εὐμορφοκαμωμέναις.
  * άλλη γραφή: φαρδία μανικόττια [1]
  ** άλλη γραφή: κάρτζες πασύλογες ... νἆνε *** ἀχελωνόκοπες

Άλλες μορφές επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Κλιτικοί τύποι επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. μανικόττι Επιτομή του Λεξικού Κριαρά της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, [μονοτονικό σύστημα]. 

  Πηγές επεξεργασία