Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εκμισθώνω < αρχαία ελληνική ἐκμισθῶ < μισθός

  Ρήμα επεξεργασία

εκμισθώνω

Συνώνυμα επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία