Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η ανθέλικα οι ανθέλικες
      γενική της ανθέλικας των ανθελίκων
    αιτιατική την ανθέλικα τις ανθέλικες
     κλητική ανθέλικα ανθέλικες
Κατηγορία όπως «σάλπιγγα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
 
Σημειωμένη 'ANTHELIX', η ανθέλικα.

  Ετυμολογία επεξεργασία

ανθέλικα < (διαχρονικό δάνειο) ελληνιστική κοινή ἀνθέλιξ από την αιτιατική σε -ικα
για τον ναυπηγικό όρο < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ανθέλικα θηλυκό

  1. (ανατομία) η δεύτερη πτύχωση στο πτερύγιο του εξωτερικού μέρους του αφτιού
    ※  ἀνθέλιξ, -ικος, το τοξοειδές έπαρμα του εξωτερικού ωτός κάτωθεν της έλικος (Ο oρισμός στο Λεξικό Δημητράκου[1])
  2. (ναυπηγικός όρος, μηχανολογία) αντίθετη έλικα, η κόντρα έλικα, ή κόντρα προπέλα (Χρειάζεται τεκμηρίωση…)
    η ανθέλικα φέρεται ομοαξονικά πρύμνηθεν της έλικας

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964) Μέγα λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, 1930-1950. 2η έκδοση:1964. Αθήνα: Εκδόσεις: Δομή (15 τόμοι) & επανεκδόσεις, 1η έκδοση:1953 (9 τόμοι) Ελληνική Παιδεία, .