Παρακαλώ προσθέτετε εδώ λέξεις που νομίζετε ότι μπορώ να βελτιώσω. Anest. (συζήτηση)

ΛίσταΕπεξεργασία

  1. πέρσι πέρυσι
  2. πτώση πτώμα
  3. αστοχία άστοχος
  4. περσινός περυσινός
  5. ευαίσθητος
  6. πίστη πιστός πιστευτός
  7. σταφύλι προφορά & παροιμία "περσινά ξινά σταφύλια"
  8. γλώσσα μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο
  9. ψαλίδι και ψαλιδιά(ο κόμπος)
  10. hello