Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:pl-κλίσ-'zdanie'/οδηγίες. [επεξεργασία]


πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική pl-κλίσ-'zdannie pl-κλίσ-'zdannia
γενική pl-κλίσ-'zdannia pl-κλίσ-'zdanń
δοτική pl-κλίσ-'zdanniu pl-κλίσ-'zdanniom
αιτιατική pl-κλίσ-'zdannie pl-κλίσ-'zdannia
οργανική pl-κλίσ-'zdanniem pl-κλίσ-'zdanniami
τοπική pl-κλίσ-'zdanniu pl-κλίσ-'zdanniach
κλητική pl-κλίσ-'zdannie pl-κλίσ-'zdannia
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα εμφανίζεται
το όνομα του προτύπου που περιέχει το σημάδι του εισαγωγικού

Παράμετροι επεξεργασία

  • Προαιρετικές:
    • παρατήρηση : το κείμενο που θέλουμε να μπει κάτω από την κλίση. σαν παρατήρηση

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

Για τη λέξη badanie χρησιμοποιούμε:

{{pl-κλίσ-'zdanie'}}

Με παρατήρηση:

{{pl-κλίσ-'zdanie'|παρατήρηση=Παρατηρήσεις και σχόλια.}}

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA


Το Πρότυπο χρησιμοποιεί το Module:pl-stem