↓ πτώσεις       ενικός      
ἠχω- ἠχο-
ονομαστική ἠχώ
      γενική τῆς ἠχοῦς
      δοτική τῇ ἠχοῖ
    αιτιατική τὴν ἠχώ
     κλητική ! ἠχοῖ
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
3η κλίση, ομάδα 'ἠχώ', Κατηγορία 'ἠχώ' όπως «ἠχώ» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

3η κλίση - θηλυκά οξύτονα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ὼ, -οῦς
χωρίς πληθυντικό.

  • και πειθώ για όσα έχουν και ασυναίρετη γενική σε -όος.
  • εξαίρεση: το λεχώ με πληθυντικό κατά τη 2η κλίση


{{grc-κλίση-'ηχώ'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως η ομάδα 'ἠχώ' (αρχαία ελληνικά)


Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
  • |θέματα=   Επιπλέον γραμμή όπου συμπληρώνουμε προαιρετικά το θέμα με την προσωδία του
  • |τύπος=φειδώ   Για την κλίση όπως φειδώ
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:grc-nouns-decl/3


Καλείται το Module:grc-nouns-decl.