Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία 1 επεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική τὸ Μαρμάριον
      γενική τοῦ Μαρμαρίου
      δοτική τῷ Μαρμαρί
    αιτιατική τὸ Μαρμάριον
     κλητική ! Μαρμάριον
2η κλίση, Κατηγορία 'πρόσωπον' όπως «πρόσωπον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Μαρμάριον < αρχαία ελληνική μάρμαρος

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Μαρμάριον ουδέτερο

  Ετυμολογία 2 επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική /τὸ Μαρμάριον
      γενική τῆς/τοῦ Μαρμαρίου
      δοτική τῇ/τῷ Μαρμαρί
    αιτιατική τὴν/τὸ Μαρμάριον
     κλητική ! Μαρμάριον
Θηλυκό ή ουδέτερο. Δεν μαρτυρείται πληθυντικός.
Συνήθως, στην ονομαστική, αιτιατική και κλητικού ενικού.
2η κλίση, Κατηγορία 'Γλυκέριον' όπως «Γλυκέριον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
Μαρμάριον < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Μαρμάριον θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία