Κατηγορία:Θεωρία συνόλων (νέα ελληνικά)

Γλώσσα: Νέα ελληνικά » Θεματικές κατηγορίες » Μαθηματικά » Θεωρία συνόλων «««
για τους συντάκτες:
{{ετ|θεωρία συνόλων}}


Όροι στα νέα ελληνικά που σχετίζονται με τη θεωρία συνόλων (set theory).