Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
wish wishes

wish (en)

 1. (μόνο πληθυντικός) οι ευχές, έκφραση ευχής που απευθύνεται σε κάποιον
  New Year’s wishes - πρωτοχρονιάτικες ευχές
  Many/warm/heartfelt/best wishes (from me) for your name day/for the new year/for your wedding.
  Πολλές/θερμές/εγκάρδιες/με τις καλύτερες ευχές (μου) για τη γιορτή σου/για τον καινούριο χρόνο/για το γάμο σου.
 2. η ευχή, η επιθυμία, μια αίσθηση ότι θέλω να κάνω κάτι ή να έχω κάτι
  My wish is for you to live and be happy.
  Η ευχή μου είναι να ζήσεις και να ευτυχήσεις.
 3. η ευχή, η επιθυμία, κάτι που θέλω να έχω ή να συμβεί
  Wishes aren’t enough, action is also needed.
  Δεν αρκούν οι ευχές, χρειάζεται και δράση.
  He didn’t respect my wishes.
  Δε σεβάστηκε τις επιθυμίες μου.
  She got her wish./Her wish came true.
  Έγινε η επιθυμία της.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη desire
ενεστώτας wish
γ΄ ενικό ενεστώτα wishes
αόριστος wished
παθητική μετοχή wished
ενεργητική μετοχή wishing

wish (en)

 1. (μεταβατικό & αμετάβατο, επίσημο, ειδικά βρετανικά αγγλικά) θέλω, μακάρι να, θέλω να κάνω κάτι· θέλω να γίνει κάτι
  I wish to go home.
  Θέλω να πάω σπίτι.
  I understand that you wish to tell me something.
  Νομίζω ότι θέλετε να μου πείτε κάτι.
  I wish to be a doctor!
  Μακάρι να γίνω γιατρός!
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη desire
 2. (αμετάβατο) εύχομαι, σκέφτομαι πολύ εντατικά ότι θέλω κάτι, ειδικά κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με καλή τύχη ή μαγεία
  I wish it would rain tomorrow.
  Εύχομαι να βρέξει αύριο.
 3. (μεταβατικό) εύχομαι, λέω ότι ελπίζω ότι κάποιος θα είναι ευτυχισμένος, τυχερός κτλ.
  I wished him a speedy recovery.
  Τον ευχήθηκα ταχεία ανάρρωση.