Επίθετο

επεξεργασία

under (en) (μόνο πριν από το ουσιαστικό)

  Επίρρημα

επεξεργασία

under (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. κάτω από κάτι
  He found a table and hid under.
  Βρήκε ένα τραπέζι και κρύφτηκε.
 2. κάτω, κάτω από την επιφάνεια του νερού
  Can you stay under for two minutes?
  Μπορείς να μείνεις κάτω (δηλ. στο νερό) δυο λεπτά;
  The boat went under.
  Το πλοίο βούλιαξε.
 3. κάτω, λιγότερος, νεότερος
  from ten years and under - από δέκα χρόνων και κάτω
  from fifty thousand and below - από πενήντα χιλιάδες και κάτω
 4. σε ασυναίσθητη κατάσταση
  She went under just like that!
  Λιποθύμησε στα καλά καθούμενα!

  Πρόθεση

επεξεργασία

under (en)

 1. κάτω από, αποκάτω από, σε μια θέση που είναι κάτω από κάτι
  under the table/the bed - κάτω από το τραπέζι/το κρεβάτι
  Our house is under theirs.
  Το σπίτι μας είναι κάτω από το δικό τους.
  The cat was under the table.
  Η γάτα ήταν κάτω από το τραπέζι.
  Your shoes are under the table/bed.
  Τα παπούτσια σου είναι αποκάτω από το τραπέζι/κρεβάτι.
  He snuggled under the blankets.
  Χώθηκε αποκάτω απ' τις κουβέρτες.
  There’s nothing new under the sun.
  Ουδέν καινόν υπό τον ήλιον.
   συνώνυμα:  below και underneath
 2. κάτω από την επιφάνεια του κάτι· που καλύπτεται από κάτι
  He stayed under the water for two minutes.
  Έμεινε κάτω από το νερό δυο λεπτά.
  He hid his face under the blankets.
  Έκρυψε το πρόσωπό του κάτω από τις κουβέντες.
 3. κάτω από, λιγότερο από· νεότερος από
  not suitable for children under twelve years of age - ακατάλληλο για παιδιά κάτω από δώδεκα χρόνων
  It would be under forty.
  Θα ήταν κάτω από σαράντα.
  He doesn’t let it go under three hundred thousand a square meter.
  Δεν το αφήνει κάτω από τριακόσιες χιλιάδες το τετραγωνικό.
  This toy is fun, but it is not suitable for children under five years old.
  Το παιχνίδι αυτό είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των πέντε χρονών.
  in under half an hour - σε λιγότερο από μισή ώρα
 4. υπό, κάτω από, που επηρεάζεται από κάτι
  under American influence - υπό Αμερικανική επιρροή
  He was under the influence of drugs/alcohol.
  Ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών/οινοπνεύματος.
  He broke under the torture.
  Έσπασε κάτω από τα βασανιστήρια.
 5. κάτω από, αποκάτω, υπό, χρησιμοποιείται για να πει ποιος ή τι ελέγχει, κυβερνά ή διαχειρίζεται κάποιον ή κάτι
  officers under (the rank of) captain - οι αξιωματικοί κάτω από το λοχαγό (από το βαθμό του λοχαγού)
  How many do you have under you?
  Πόσους έχεις αποκάτω σου;
  France under Napoleon - Η Γαλλία υπό τον Ναπολέοντα
 6. κάτω από, υπό, σύμφωνα με μια συμφωνία, έναν νόμο ή ένα σύστημα
  Would you have me agree under these conditions?
  Θα ήθελες να συμφωνήσω κάτω απ' αυτούς του όρους;
  under the condition that… - υπό τον όρον ότι…
  Under the law, it’s forbidden to…
  Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται να…
  Under the official schedule, the ceremony will take place at noon.
  Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η τελετή θα γίνει το απόγευμα.
 7. υπό, βιώνω μια συγκεκριμένη διαδικασία
  under discussion - υπό συζήτηση
  under repair - υπό επισκευή
  under arrest - υπό κράτηση
 8. με συγκεκριμένο όνομα
  He signed under the name Smith.
  Υπέγραψε με το όνομα Σμιθ.
 9. υπό, από κάτω, κάτω από

Εκφράσεις

επεξεργασία