Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

remedy (en)

 1. γιατρικό, θεραπεία, κάτι που θεραπεύει
 2. (γενικότερα) θεραπεία, κάτι που διορθώνει ένα κακό
 3. (νομικός όρος) τα νομικά μέσα για την αποκατάσταση ενός δικαιώματος ή για την επανόρθωση ενός κακού
 4. η ανασκευή
  He is expected to come forward with a new statement which will contain the necessary remedy.
  (Αυτός) αναμένεται να προβεί σε νέα δήλωση η οποία θα περιέχει την αναγκαία ανασκευή.
ενεστώτας remedy
γ΄ ενικό ενεστώτα remedies
αόριστος remedied
παθητική μετοχή remedied
ενεργητική μετοχή remedying

remedy (en)

 1. γιατρεύω, θεραπεύω
 2. ανασκευάζω
  The prosecution’s main witness remedied his statement.
  Η κυριότερη μάρτυρας κατηγορίας ανασκεύασε την δήλωσή του.

Συνώνυμα

επεξεργασία