Επίθετο

επεξεργασία
παραθετικά
θετικός ready
συγκριτικός readier
υπερθετικός readiest

ready (en)

 • (όχι πριν από το ουσιαστικό) έτοιμος, ετοιμάζω, πλήρως προετοιμασμένος για αυτό που πρόκειται να κάνω και μπορώ να το ξεκινήσω αμέσως
  I am ready for work/for a trip/to act.
  Είμαι έτοιμος για δουλειά/για ταξίδι/να ενεργήσω.
  I was not ready for something like this.
  Δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο.
  I was ready to leave when…
  Ήμουν έτοιμος να φύγω όταν…
  I am getting the kids ready for school.
  Ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
  Get ready! - Ετοιμάσου!
  I will get ready in 5 minutes.
  Θα ετοιμαστώ σε 5 λεπτά.
  I will get ready as fast as I can.
  Θα ετοιμαστώ όσο πιο γρήγορα μπορώ.
  Suddenly, as we were getting ready, a torrential downpour started.
  Ξαφνικά, εκεί που ετοιμαζόμαστε, άρχισε μία καταρρακτώδης βροχή.
   συνώνυμα:  prepared και set

  Επίρρημα

επεξεργασία

ready (en)

 • (χρησιμοποιείται πριν από παθητική μετοχή, ειδικά σε σύνθετες) έτοιμος, που έχει ήδη ολοκληρωθεί
  ready-made clothes - έτοιμα ρούχα
ενεστώτας ready
γ΄ ενικό ενεστώτα readies
αόριστος readied
παθητική μετοχή readied
ενεργητική μετοχή readying

ready (en)

 • (μεταβατικό, επίσημο) ετοιμάζω κάποιον ή κάτι για κάτι ή ετοιμάζομαι
  I am readying the kids for school.
  Ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
  They were readying (themselves) for war.
  Ετοιμάζονταν για πόλεμο.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη prepare