Ετυμολογία

επεξεργασία
party < (κληρονομημένο) μέση αγγλική party / partie < αγγλονορμανδική partie < λατινική partita, μετοχή του partior (διαμοιράζω)

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
party parties

party (en)

 1. το πάρτι
  a birthday party - πάρτι γενεθλίων
  a farewell party - αποχαιρετιστήριο πάρτι
  a surprise party - πάρτι έκπληξη
  a garden party - πάρτι στον κήπο
  My party was a success/was a flop.
  Το πάρτι μου είχε επιτυχία/ήταν αποτυχία.
 2. (πολιτική) το πολιτικό κόμμα
  the Labour/Conservative/Socialist Party - το Εργατικό/Συντηρητικό/Σοσιαλιστικό Κόμμα
  the right/left wing of a party - η δεξιά/αριστερά ενός κόμματος
  the rank and file of a party - οι απλοί οπαδοί ενός κόμματος
  the core of the party - ο σκληρός πυρήνας ενός κόμματος
  She put public interest before the party.
  Έβαλε το γενικό συμφέρον πάνω από το κόμμα.
 3. η συντροφιά, μια ομάδα ανθρώπων που κάνουν κάτι μαζί
  He is not in our party.
  Δεν είναι της συντροφιάς μας.
 4. (νομικός όρος) το μέρος, ένα από τα άτομα ή ομάδες ατόμων που εμπλέκονται σε μια νομική συμφωνία ή διαμάχη
  the concerned parties - τα ενδιαφερόμενα μέρη
  the parties to an agreement/a lawsuit - τα μέρη μιας συμφωνίας/δίκης
ενεστώτας party
γ΄ ενικό ενεστώτα parties
αόριστος partied
παθητική μετοχή partied
ενεργητική μετοχή partying

party (en)