Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

living (en)

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

living (en)

a living proof - μια ζωντανή απόδειξη