Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
holiday holidays

holiday (en)

 1. (μη μετρήσιμο, βρετανική σημασία, και holidays) η αργία, οι διακοπές, μια χρονική περίοδος που κάποιος δεν είναι στη δουλειά ή στο σχολείο
  We have three days’ holiday.
  Έχουμε τρεις μέρες αργία.
  school holiday - σχολική αργία
  Christmas holiday/holidays - οι διακοπές των Χριστουγέννων
   συνώνυμα: vacation (αμερικανική σημασία)
 2. (μετρήσιμο, βρετανική σημασία) οι διακοπές, μια χρονική περίοδο ταξιδιού ή ανάπαυσης μακριά από το σπίτι
  This year, we are going on holiday to Mexico.
  Φέτος, πάμε διακοπές στο Μεξικό.
   συνώνυμα: vacation (αμερικανική σημασία)
 3. (μετρήσιμο) η γιορτή, η αργία, μια μέρα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στη δουλειά ή στο σχολείο, ειδικά λόγω θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
  New Year’s Day is a holiday in Greece.
  Η Πρωτοχρονιά είναι γιορτή στην Ελλάδα.
  Christmas and Easter are holidays.
  Tα Xριστούγεννα και το Πάσχα είναι αργίες.
  May Day is a holiday for employees.
  H Πρωτομαγιά είναι μέρα αργίας για τους εργαζόμενους.
  Is tomorrow a holiday?
  Είναι αργία αύριο;
ενεστώτας holiday
γ΄ ενικό ενεστώτα holidays
αόριστος holidayed
παθητική μετοχή holidayed
ενεργητική μετοχή holidaying

holiday (en)