Ετυμολογία 1

επεξεργασία

Από το αρχαίο αγγλικό hæġl

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

hail (en)

ενεστώτας hail
γ΄ ενικό ενεστώτα hails
αόριστος hailed
παθητική μετοχή hailed
ενεργητική μετοχή hailing

hail (en)

  Ετυμολογία 2

επεξεργασία

Παραλλαγή του hale ‘υγεία, ασφάλεια’

ενεστώτας hail
γ΄ ενικό ενεστώτα hails
αόριστος hailed
παθητική μετοχή hailed
ενεργητική μετοχή hailing

hail (en)

 1. (μεταβατικό, συνήθως στην παθητική φωνή) επευφημώ, χαιρετίζω με ενθουσιασμό
  They hailed him as a hero.
  Τον επευφήμησαν σαν ήρωα.
  His victory was hailed as…
  Η νίκη του χαιρετίστηκε ως…
 2. (μεταβατικό) φωνάζω κάποιον ή κάτι, τον καλώ δυνατά για να κερδίσω την προσοχή του
  We hailed a taxi.
  Φωνάξαμε ένα ταξί.
 3. (μεταβατικό, λογοτεχνικό) χαιρετώ

Παράγωγα

επεξεργασία