Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας go down
γ΄ ενικό ενεστώτα goes down
αόριστος went down
παθητική μετοχή gone down
ενεργητική μετοχή going down

  Ετυμολογία επεξεργασία

go down < → δείτε τις λέξεις go και down

  Ρήμα επεξεργασία

go down (en)

 1. πέφτω, η αξία ή ποσότητα γίνεται λιγότερο
  The temperature is going down.
  Η θερμοκρασία πέφτει.
  Our profits went down this year.
  Τα κέρδη μας έπεσαν φέτος.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη decline
 2. για ένα ουράνιο σώμα, δύω, γυρίζω
  The sun today will go down at 7:15.
  Ο ήλιος σήμερα θα δύσει στις 7:15.
  The sun is going down.
  Ο ήλιος γύρισε.
   συνώνυμα: set
 3. κάτι πάει κάτω, καταπίνω
  This pill won't go down.
  Αυτό το χάπι δεν πάει κάτω.
 4. πηγαίνω, κάποιος ή κάτι δεν εντυπωσίασε ή εντυπωσίασε καλά
  He didn’t go down well with her parents.
  Δεν τα πήγα καλά με τους γονείς της.
   συνώνυμα: go over

  Πηγές επεξεργασία