Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
game games

game (en)

  Επίθετο επεξεργασία

game (en)

  Ρήμα επεξεργασία

game (en)