Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

παραθετικά
θετικός essential
συγκριτικός more essential
υπερθετικός most essential

essential (en)

 1. ουσιώδης, βασικός, που είναι απολύτως απαραίτητο ή είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια συγκεκριμένη κατάσταση
  the essential characteristics of a leader - τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ενός ηγέτη
  These formalities are essential.
  Αυτοί οι τύπο είναι ουσιώδεις.
  Is wealth essential to happiness?
  Είναι τα πλούτη ουσιώδη για την ευτυχία;
 2. (μόνο πριν από το ουσιαστικό) κύριος, που σχετίζεται με το πιο σημαντικό μέρος κάποιου ή κάτι
  the essential needs of man - οι κύριες ανάγκες του ανθρώπου
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη main

Αντώνυμα επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία