Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας elapse
γ΄ ενικό ενεστώτα elapses
αόριστος elapsed
παθητική μετοχή elapsed
ενεργητική μετοχή elapsing

  Ρήμα επεξεργασία

elapse (en)

  Πηγές επεξεργασία