Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας earn
γ΄ ενικό ενεστώτα earns
αόριστος earned
παθητική μετοχή earned
ενεργητική μετοχή earning

  Ρήμα επεξεργασία

earn (en)

  Πηγές επεξεργασίαΑγγλοσαξονικά (ang) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

earn (ang)Δυτικά φριζικά (fy) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

earn (fy)