ενικός         πληθυντικός  
direction directions

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /daɪˈɹɛk.ʃən/ (βρετανικό)
 
ΔΦΑ : /dɪˈɹɛk.ʃən/ (ΗΠΑ)
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

direction (en)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η κατεύθυνση, η διεύθυνση, το σημείο προς το οποίο κατευθύνεται, κινείται κάποιος ή κάτι
  He was going in the direction of Corinth.
  Πήγαινε με κατεύθυνση την Κόρινθο.
  We are not going in the direction of your house.
  Δεν πάμε προς την κατεύθυνση του σπιτιού σου.
  the direction of the wind - η διεύθυνση του ανέμου
  You have a good/bad sense of direction.
  Έχεις μεγάλη/μικρή ικανότητα προσανατολισμού.
 2. (συνήθως πληθυντικός) η οδηγία
  Follow the directions on the box.
  Ακολουθείστε τις οδηγίες στο κουτί.
  I gave him detailed directions.
  Του έδωσα λεπτομερείς οδηγίες.
   συνώνυμα: instruction
 3. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) η κατεύθυνση, η εξέλιξη, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται ένα άτομο ή ένα πράγμα
  The inquiry took a new direction.
  Η ανάκριση πήρε καινούργια κατεύθυνση.
  The measures the government took are in the right direction.
  Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση.
  The crisis went in an unexpected direction.
  Η κρίση είχε απροσδόκητη εξέλιξη.
 4. η κατεύθυνση, για να δηλώσουμε το πρόσωπο ή το χώρο από τον οποίο προέρχεται κάτι ή προς τον οποίο απευθύνεται κάτι
  He hurled threats in all directions.
  Εκτόξευσε απειλές προς όλες τις κατευθύνσεις.
  He steered the conversation in that direction.
  Έστρεψε τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.
 5. (μη μετρήσιμο) η κατεύθυνση, ο σκοπός
  His life didn’t have good direction.
  Δεν πήρε σωστή κατεύθυνση στη ζωή του.
  The political direction of our party didn’t change.
  Η πολιτική κατεύθυνση του κόμματός μας δεν άλλαξε.
   συνώνυμα: purpose
 6. (μη μετρήσιμο) η διεύθυνση, η ενέργεια του διευθύνω, η ευθύνη που έχει ο διευθυντής να προγραμματίζει και να επιβλέπει τη λειτουργία κάτι
  The orchestra played under the direction of D. Metropoulos.
  Η ορχήστρα έπαιξε υπό τη διεύθυνση του Δ. Μητρόπουλου.
 7. (μη μετρήσιμο) η σκηνοθεσία
  The play was staged under the direction of Dimitris Rodiris.
  Το έργο ανέβηκε σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη.  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

direction (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία