Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
demand demands

demand (en)

 1. το αίτημα, η απαίτηση
  The minister assured the strikers that their demands would be satisfied.
  Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους απεργούς ότι τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν.
  He has unreasonable demands.
  Έχει παράλογες απαιτήσεις.
 2. (μη μετρήσιμο, ενικός, οικονομία) η ζήτηση

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας demand
γ΄ ενικό ενεστώτα demands
αόριστος demanded
παθητική μετοχή demanded
ενεργητική μετοχή demanding

demand (en)

 1. απαιτώ, κάνω μια πολύ έντονη παράκληση για κάτι
  I demand my money/a clear answer.
  Απαιτώ τα χρήματά μου/καθαρή απάντηση.
  I demand to know the truth.
  Απαιτώ να μάθω την αλήθεια.
 2. απαιτώ, χρειάζομαι κάτι για να είμαι επιτυχημένος σε κάτι
  This job demands a lot of patience.
  Αυτή η δουλειά απαιτεί πολύ υπομονή.
   συνώνυμα: require

  Πηγές επεξεργασία