Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας require
γ΄ ενικό ενεστώτα requires
αόριστος required
παθητική μετοχή required
ενεργητική μετοχή requiring

  Ρήμα επεξεργασία

require (en) (επίσημο)

 1. απαιτώ, χρειάζομαι κάτι, εξαρτώμαι από κάποιον ή κάτι
  I require that they are all present.
  Απαιτώ να είναι όλοι παρόντες.
  I require prompt payment.
  Απαιτώ άμεση πληρωμή.
  This work requires a lot of patience.
  Αυτή η δουλειά απαιτεί μεγάλη υπομονή.
   συνώνυμα: demand
 2. απαιτώ, χρειάζομαι, αναγκάζω κάποιον να κάνει ή να έχει κάτι, ειδικά επειδή είναι απαραίτητο σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο νόμο ή ένα σύνολο κανόνων
  I’ve done everything required by law.
  Έκανα καθετί που απαιτεί ο νόμος.
  It is clear that strict measures are required.
  Είναι φανερό ότι απαιτούνται αυστηρά μέτρα.
  No registration is required.
  Δεν χρειάζεται εγγραφή.

Σύνθετα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία