Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

data (en)

ΣύνθεταΕπεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροιΕπεξεργασίαΙταλικά (it) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

data (it)Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική data daty
γενική daty dat
δοτική dacie datom
αιτιατική datę daty
οργανική datą datami
τοπική dacie datach
κλητική dato daty

  ΠροφοράΕπεξεργασία

data 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

data (pl) θηλυκό

  1. η ημερομηνία
    brakuje daty urodzenia - λείπει η ημερομηνία γεννήσεως