Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

data (en)

Σύνθετα επεξεργασία

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασίαΙταλικά (it) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

data (it)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

πτώση ενικός πληθυντικός
ονομαστική data daty
γενική daty dat
δοτική dacie datom
αιτιατική datę daty
οργανική datą datami
τοπική dacie datach
κλητική dato daty

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

data (pl) θηλυκό

  1. η ημερομηνία
    brakuje daty urodzenia - λείπει η ημερομηνία γεννήσεως