Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας cope
γ΄ ενικό ενεστώτα copes
αόριστος coped
παθητική μετοχή coped
ενεργητική μετοχή coping

  Ρήμα επεξεργασία

cope (en)

  Πηγές επεξεργασία