Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα (ine-pro) επεξεργασία

 
ανασυντεθειμένοι τύποι
(επ)ανασυντεθειμένος υποθετικός τύπος πρωτογλώσσας
όπως προκύπτει από την έως τώρα έρευνα της ιστορικοσυγκριτικής γλωσσολογίας
- μπροστά από τον τύπο σημειώνεται πάντα ένας αστερίσκος -
 

  Ρίζα επεξεργασία

*steygʰ-

  1. βαδίζω, προχωράω με εύτακτο τρόπο
  2. ανεβαίνω, προχωράω προς τα πάνω

Βαθμίδες επεξεργασία

*steygʰ-

μεταπτωτικές βαθμίδες:
*stóygʰ-

*stigʰ-

Γλώσσες επεξεργασία

όπως

  Πηγές επεξεργασία