Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίαςΕπεξεργασία

ὅ τι

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία