Δείτε επίσης: ία, οία, οἵα, -οια

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Αριθμητικό επεξεργασία

το αριθμητικό «εἷς»
πτώσεις ενικός
αρσενικό θηλυκό θηλυκό
(επικός, ιωνικός, αιολικός)
ουδέτερο
ονομαστική εἷς
επικός: ἕεις & επίθετο ἰός
μί
όψιμος ιωνικός: μίη
ἕν
γενική ἑνός μιᾶς ῆς ἑνός
δοτική ἑνί μι ἑνί
αιτιατική ἕν μίᾰν ᾰν ἕν
κλητική
Παράρτημα:Γραμματική: Αριθμητικά

ἴα θηλυκό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

ἴα

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

ἴα ουδέτερο