Αρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αριθμητικούΕπεξεργασία

μίαν