Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αριθμητικούΕπεξεργασία

μίαν