Δείτε επίσης: ἴα, οία, οἵα, -οια

Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ία