Αρχικοί
χρόνοι
Φωνή
Eνεργητική
Φωνή
Μέση & Παθητική
Ενεστώτας  ἀποδίδωμι   ἀποδίδομαι 
Παρατατικός  ἀπεδίδουν   ἀπεδιδόμην 
Μέλλοντας  ἀποδώσω   ἀποδώσομαι & ἀποδοθήσομαι 
Αόριστος  ἀπέδωκα   ἀπεδόμην & ἀπεδόθην 
Παρακείμενος  ἀποδέδωκα   ἀποδέδομαι 
Υπερσυντέλικος  ἀπεδεδώκειν   ἀπεδεδόμην 
Συντελ.Μέλλ.  ἀποδεδωκώς ἔσομαι   ἀποδεδομένος ἔσομαι 

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀποδίδωμι < ἀπο- + δίδωμι

ἀποδίδωμι

 1. επιστρέφω
 2. αποκαθιστώ
 3. ανταποδίδω
 4. αποφέρω
 5. παραχωρώ
 6. επιτρέπω
 7. κάνω
 8. παραδίδω
 9. εμπιστεύομαι
 10. αυξάνομαι
 11. (σημασίες στη μέση διάθεση): → δείτε τη λέξη ἀποδίδομαι