Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀβαμπαρλιέρης < (άμεσο δάνειο) παλαιά γαλλική avant-parlier[1] < avant[2] + parlier[3]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ἀβαμπαρλιέρης αρσενικό

Άλλες μορφές

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. σελ.1, Τόμος Α - Κριαράς, Εμμανουήλ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (1100-1669). Τόμοι Α'-ΙΗ'. (Τόμοι ΙΕ'-ΙΗ' επιμ. Ιωάννης Ν. Καζάζης) πολυτονικό σύστημα: τόμοι 1-5, μεταγραφή σε μονοτονικό: τόμοι 6-τέλος], pdf.Βιβλιογραφία.  Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
  2. < υστερολατινικά abante < λατινικά ab + ante
  3. < δημώδη λατινικά *paraulāre (μιλώ) < *paraulō < υστερολατινικά parabolo < λατινικά parabola < αρχαία ελληνικά παραβολή αντιδάνειο