Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ψιχαλίζει < μεσαιωνική ελληνική ψιχαλίζει < ψιχάλα + -ίζει < αρχαία ελληνική ψεκάς (ιωνική ψακάς= στάλα) με επιρροή των λέξεων ψίξ (γενική ψιχός) και ψιχίον (μικρά τεμάχια άρτου, ψίχουλα)

  Ρήμα Επεξεργασία

ψιχαλίζει (ρήμα δόκιμο μόνον στο γ' πρόσωπο)

Συνώνυμα Επεξεργασία

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

Κλίση Επεξεργασία

  Μεταφράσεις Επεξεργασία