Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

χόρια ουδέτεροΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική τὰ χόρι
      γενική τῶν χορίων
      δοτική τοῖς χορίοις
    αιτιατική τὰ χόρι
     κλητική ! χόρι
2η κλίση, Κατηγορία 'πρόσωπον' όπως «πρόσωπον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ουσιαστικό επεξεργασία

χόρια ουδέτερο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

χόρια ουδέτερο