Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

υπογράφω < αρχαία ελληνική ὑπογράφω < ὑπό + γράφω

  Ρήμα επεξεργασία

υπογράφω, πρτ.: υπέγραφα, στ.μέλλ.: θα υπογράψω, αόρ.: υπέγραψα, παθ.φωνή: υπογράφομαι, μτχ.π.π.: υπογεγραμμένος και υπογραμμένος

  1. γράφω ιδιοχείρως το όνομά μου κάτω από ένα έγγραφο ώστε να το καταστήσω έγκυρο και να δηλώσω ότι αναγνωρίζω την αλήθεια, την εγκυρότητα των αναγραφομένων ή την εκ μέρους μου γνώση και συμφωνία με αυτά· βάζω την υπογραφή μου
  2. προσθέτω (εντύπως) το όνομά μου ή το ψευδώνυμό μου σε τυπωμένο κείμενο, ώστε να δηλώσω ότι είμαι ο συγγραφέας του

Συγγενικά επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία