Ελληνικά (el) Επεξεργασία

 
Το πλήκτρο Tab

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

στηλογνώμονας αρσενικό

  1. η ετικέτα
  2. (πληροφορική) ένας από τους χαρακτήρες διαστήματος που εκτείνεται στην επόμενη στήλη και παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στοιχείων σε μορφή καταλόγου (tabulation) και την δημιουργία αριστερής εσοχής σε παραγράφους
  3. (πληροφορική) το πλήκτρο (tab) στο πληκτρολόγιο