Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

εύρος ζώνης < → δείτε τις λέξεις εύρος και ζώνη < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική bandwidth

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

εύρος ζώνης (el)

  1. (τηλεπικοινωνίες) bandwidth: η διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και στην ελάχιστη συχνότητα, στην οποία ένα κανάλι μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες· μέγεθος ανάλογο της χωρητικότητας του καναλιού [1]
    ※  Παράδειγμα :Ας θεωρήσουμε την περίπτωση του τηλεφωνικού δικτύου το οποίο ως μέσο μετάδοσης χρησιμοποιεί συνεστραμμένα καλώδια. Τα καλώδια αυτού του τύπου, επιτρέπουν τη μετάδοση μόνο εκείνων των σημάτων των οποίων η συχνότητα βρίσκεται στο διάστημα 300 Hz έως 3400 Hz. Επομένως το εύρος ζώνης αυτού του μέσου μετάδοσης είναι 3400 Hz – 300 Hz = 3100 Hz = 3.1 KHz. [2]
  2. (δίκτυο υπολογιστών) bandwidth: η ταχύτητα ροής δεδομένων σε μία ζεύξη (link), που συνήθως μετράται σε bits ανά δευτερόλεπτο (βλ. και δυφιορρυθμός)

Συνώνυμα επεξεργασία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

  1. Αθανάσιος Ι. Μάργαρης (Θεσσαλονίκη 2001), Μετάδοση Δεδομένων – Δίκτυα Υπολογιστών (Κεφ. 2), σελ. 23. Προσπέλαση 2020-05-25.
  2. Αθανάσιος Ι. Μάργαρης (Θεσσαλονίκη 2001), Μετάδοση Δεδομένων – Δίκτυα Υπολογιστών (Κεφ. 1), σελ. 4. Προσπέλαση 2020-05-25.